Contributie

Contributie per jaarSenioren
Basislid€50,00
Bondsleden€72,00
Competitiespelers€112,00

Banknummer TTV Tornado: NL10RABO0348011334 t.n.v. penningmeester TTV Tornado ’65 te Valthe.

Bondsleden vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB.

Het lidmaatschap kan worden beëindigd per 30 juni van elk jaar, met een opzegtermijn van 1 maand.